Vondelstraat 42, Amsterdam 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 

 


• Opdrachtgever: Stadsherstel Amsterdam

• Restauratie plafond Bierzaal + reconstructie plafond zaal Bel-etage in een voormalig deel van de Vrijmetselaarsloge
  van Amsterdam (ca. 1905), voorheen Bierhuis “Vondel”. Indertijd uitgevoerd in opdracht van Heineken (uitgevoerd door
  P.J.H. Cuypers, 1873) en restaurant

• Bierzaal 1e etage: conserveren beschilderd stucwerk door fixatie van onder- en bovenaf, aanhelen ontbrekend
  lijstwerk, kleuren bepalen, reinigen en restaureren schilderingen.


   ^

 
   

 

 


• Z
aal Bel-etage: inventariseren van de teruggevonden schilderingen en kleuren (geheel vrijleggen zou te veel schade
  doen aan oorspronkelijk werk), museaal plaatsen van plafonds op aluminium frames met reconstructie van de  
  sjabloonschilderingen op basis van het onderzoek

• Voor artikel in Parool (zie laatste foto hierboven), klik hier >>

^