Achtergrond Info

>> Terug naar Nieuwsbrief 16
>>
Startpagina Projectvoorbeelden
>> Volgende
                                                                                                                                                                                 Pagina 1 van 2

Adviestraject en restauratie Grote Zaal Schouwburg Kunstmin
Ontwerp uit 1938 van Sybold van Ravensteyn in ere hersteld

Juni 2012 sloot Schouwburg Kunstmin in Dordrecht haar deuren voor een groot 2-jarig restauratieproject. In 1938 werd het voor het eerst door Sybold van Ravensteyn verbouwd en uitgebreid. Een flink aantal verbouwingen en ‘verbeteringen’ daarna, maakten een grondige restauratie zeer hard nodig.

In de voorbereidingsfase trad Rescura voor de Gemeente Dordrecht op als onderzoeker en adviseur voor het stuc- en schilderwerk van het pand, samen met de Greiner Van Goor Huijten Architecten. In de uitvoeringsfase herstelden we namens hoofdaannemer Hillen & Roosen het historische plafond in de Grote Zaal van Sybold van Ravensteyn uit 1938.

September 2014 is De Kunstmin geheel gereed en heeft dit rijksmonument in neo-renaissance stijl weer allure en sfeer. Vanaf september 2014 kunt u zelf het sierlijke resultaat bewonderen! Hoeveel werk alleen al het herstel van plafond en zaalwandheeft gekost en hoe de zaal er tot 2012 uit heeft gezien, ziet u op de volgende Kunstmin-pagina op deze site.

Boven het hier goed zichtbare gerestaureerde plafond uit 1938 verschuilt zich nog een ouder plafond uit 1890. Door insiders nu benoemd tot 'het geheim van Dordrecht' (hier dus ook niet zichtbaar!). Ons is ook gevraagd advies uit te brengen voor conservatie en restauratie van dit oudere plafond.

Plafond grote zaal anno 2014, de zaal is bijna gereed.

Detail plafond
Meer over dit project: De metamorfose >>

>> Vervolg: werk in uitvoering aan plafond en wand

>> Terug naar nieuwsbrief 16
>>
Startpagina Projectvoorbeelden
>> Home