Kennis & Kunde

  Alles hangt met elkaar samen
In een bouwwerk hangt alles met alles samen. Bij restauraties geldt dit in het kwadraat. Herstel je een plafond dan gaat het meestal in de eerste plaats om stucwerk. Maar heel vaak ook om schilder- en decoratiewerk, om doekreparaties en soms ook nog om houtwerk. Herstel je wanden, dan komen vaak ook al deze disciplines om de hoek kijken. Aansprekende voorbeelden hiervan? Projecten als het Concertgebouw (foto hierboven), de Regentenkamer en Theater Tuschinski. Daar waar een totaalaanpak gevraagd wordt, kan het geleverd worden. Daar waar puur een afzonderlijke kunde wordt gevraagd (in het grote én kleine werk), doen wij dat even graag.

Zeldzame combinatie van disciplines
Rescura's combinatie van disciplines is zeldzaam in Nederland. Dankzij die combinatie kunnen we opdrachtgevers meer bieden. Waar gewenst meer samenhang, meer inzicht in het geheel, een bredere kennis en ervaring, en ... een pragmatische en efficiënte aanpa. Kortom een goed geïntegreerde oplossing. Daarbij is de som der delen meer dan de afzonderlijke delen.

Toch ...
Hierna toch een beschrijving in 4 afzonderlijke disciplines. Om het overzichtelijk te houden. Onze 4 hoofd-disciplines zijn: Stucwerk, Schilder- & decoratiewerk, Houtwerk en Onderzoek & Advies.


• Foto linksboven: Rescura heeft in het Concertgebouw al heel veel werk mogen verrichten:
stuc-, schilder- en decoratie-restauratiewerk. Zowel in de grote zaal als de kleine zaal. Voor 2005 staan twee foyers op de rol. En ook de Silberling-collectie kwam hier op bijzondere wijze van pas: omdat alle ornamenten ooit door Silberling waren aangebracht, konden wij op de oorspronkelijke moedermallen terugvallen. Zo blijft de nummer 1 in akoustiek, ook de nummer 1 in restauratie.

• Foto hierboven: links een kleuronderzoek naar vele lagen. Midden: plafondsjabloneringen in Theater Tuschinski. Rechts: hersteld plafond boven orgel in Sint Gerlachkerk.
 
 

Overige pag. in dit hoofdstuk stucwerk schilder & decoratiewerk houtwerk onderzoek & advies

lees verder

 

 

 

 


lees verder


lees verder