Achtergrond Info


>>
Startpagina Projectvoorbeelden
>> Volgende
Pagina 2 van 3

            Plafondschades en duurzaam herstel

 

Op de volgende 2 pagina's veel informatie over schades, de oorzaken en de aanpak ervan. Geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden die bij particuliere opdrachtgevers zijn uitgevoerd. Pdf hiervan? Klik hier.

 

In de loop der jaren heeft Rescura bij particulieren honderden schadegevallen hersteld. Bij plafonds ging het meestal om scheurvorming, om loslatende stuclagen, om uitvallende brokstukken, om beschadigde delen, om bladderende en verpoederde verf of om zoutkristallen op de ondergrond. Groot herstelwerk, klein herstelwerk. Die ervaring brengen we graag voor u in praktijk.

Vaak wordt Rescura ingeschakeld nadat schades eerst met lapmiddelen zijn gecamoufleerd. Delen worden achter doek weggewerkt, scheuren worden dichtgesmeerd, voorzetwanden voor slechte muren geplaatst, verlaagde plafonds weggetimmerd of er worden dikke, afsluitende verflagen op de plafonds gesmeerd die scheuren en barsten moeten verhullen. Zonder het gewenste resultaat, want de schades meldden zich na enige tijd weer. Meestal verergerd. Oude, bewerkte plafonds vragen namelijk om een ambachtelijke aanpak en om kennis van zaken.

Rescura maskeert niet, maar restaureert. Duurzaam. Eerst onderzoeken we de oorzaken áchter een schade. We pakken die oorzaken aan en verhelpen ze voor de lange termijn en op historisch verantwoorde wijze. Daarna kan de historische schoonheid van de beschadigde delen met moderne ambachtelijkheid weer in oude luister worden hersteld.

 

Oorzaak nummer 1 bij schades is vocht. Overstromende wasmachines, lekkende dakgoten, beschadigd voegwerk en scheuren in buitenmuren, optrekkend grondwater, condensatie in te koude ruimtes, dat zijn de zaken waar meestal de problemen beginnen. Vocht tast stucwerk onomkeerbaar aan. Het beïnvloedt de samenstelling van het materiaal. Het zorgt voor roestvorming in de honderden kleine metalen ophangelementen en in de verankering. En … het wisselend nat en droog worden van stuc- en houtwerk geeft te grote spanningsverschillen tussen de verschillende materialen onderling. Daardoor gaat het barsten en scheuren. Wat eens mooi was, kan door te veel vocht snel in verval raken.

Interieurschade door vocht wijst bijna altijd op problemen in de ‘hardware’ van een huis. Die kan op heel verschillende manieren ontstaan. Zo zijn huizen de laatste jaren vaak 'te dicht gemaakt'. Met de beste bedoelingen, maar met een negatief resultaat. Huizen moeten nu eenmaal kunnen ademen. Als het vocht niet weg kan 'zweet' het er aan de binnenzijde op de verkeerde manier uit (eerste 2 foto's). Verf gaat bladderen, muren en plafonddelen komen los te zitten en breken af. In andere gevallen krijgt 'het binnenhuis' juist te veel vocht van buiten. Dit probleem is natuurlijk iedereen bekend. Huizen raken lek, buitenmuren te poreus en zo kan er ongewenst te veel water binnendringen (derde foto). Vooraf moet dus eerst duidelijk zijn waar het teveel aan vocht precies vandaan komt. Die oorzaak moet aangepakt. Zo voorkom je onnodige reparaties, extra uitgaven en teleurstellingen.

Een voorbeeld van de zeer ernstige gevolgen voor fraaie muurschilderingen van een recent-te-waterdicht-gemaakt-gebouw in Amsterdam, vindt u beschreven in Onderzoek & Advies: klik hier.

 

Oorzaak nummer 2 is corrosie. Bijna alle 19e-eeuwse plafonds 'hangen' aan een laag gebundeld riet  (zie de foto's hierboven). Het riet is met metaaldraad omwonden en aan het rachelhout erboven vastgemaakt (foto links). Meestal met honderden spijkertjes. Het metaaldraad en de spijkertjes uit de vorige eeuw zijn gevoelig voor corrosie, ze kunnen doorroesten. Bij vervanging gebruiken we natuurlijk roestvrije hulpmaterialen. Als zo'n oud plafond-met -corrosie om een of andere reden vochtig wordt, wordt het stucwerk door het opgezogen water als snel veel zwaarder. Het gewicht van de stuclaag neemt toe, de verroeste aanhechtingen bezwijken, het plafond gaat op sommige punten zakken, en maakt op een gegeven moment een knik. Ziedaar de eerste plafondscheur. Zulke scheuren hebben altijd een verschil in hoogte aan beide zijden van de breuklijn.

Eén scheur in een plafond levert meestal nog geen gevaar. Door de verzakking komt de stuclaag echter aan steeds minder ophangpuntjes te hangen. Dit proces is onomkeerbaar en gaat verder door. Een grote schok, extra vocht of langdurige trillingen zorgen er uiteindelijk voor dat stukken plafond - al dan niet met riet en al - naar beneden komen vallen (foto rechts). Een scheur 'even dichtsmeren' heeft dus geen zin. Rescura stabiliseert plafonds daarom eerst, zodat ze niet meer kunnen bewegen, en dus niet verder verzakken. Daarna kunnen we de scheuren blijvend bijwerken en geheel onzichtbaar maken.

 

Oorzaak nummer 3 is te veel onderhoud. U leest het goed, te veel onderhoud. Maar al te vaak worden fraaie historische detailleringen weggesopt onder dikke verflagen, opgebracht met de bekende grote witkwast. Heel jammer, want gebeurt dit neerdere malen dan verdwijnen de scherpe, strakke lijnen en details soms geheel (foto rechts). De elastische eigenschappen van recente verfsoorten doen echter nog meer. Ze verhullen tijdelijk onderliggende problemen. Details van ornamenten en plafonddelen blijken bij onderzoek op de plek gehouden te worden door deze verflagen. In feite zouden ze anders al gevallen zijn. Vroeg of laat gaan deze lagen werken, barsten, scheuren en bladderen. Op de foto ziet u naast het dichtgesmeerde ornament ook in het verleden gedichte scheuren. Deze zijn door een verzakking ná het dichtsmeren opnieuw zichtbaar geworden en dat ziet er erg lelijk uit. 

Op de foto links barsten de verflagen door de spanningverschillen tussen oude kalklagen en nieuwere synthetische verflagen. Zulke plafonds worden eerst grondig door ons gereinigd en daarna met een speciale minerale laag duurzaam afgewerkt.

Lees verder >>                >> Vervolgpagina: lees verder over 'Plafondschades en duurzaam herstel'
                >> Naar startpagina Projectvoorbeelden               
                >> Printversie (pdf) van deze pagina's
               
>> Terug naar nieuwsbrief 16


                >> Home