Julianakerk, Scheveningen
 
 
 
 

 

 

• Opdrachtgever: Opdrachtgever Prinses Julianakerk Scheveningen
  CVK Hervormde Gemeente Scheveningen (begeleidt door De Bruin Bouwmanagement)

Omdat dit gebouw niet is aangemerkt als rijksmonument, moet al het onderhoud aan de kerk door de kerkgemeente worden opgebracht. Een grote verantwoordelijkheid voor een groot gebouw.

Omdat de kerk dus ook niet in aanmerking komt voor subsidies op grote restauraties, houdt men de kosten het liefst zo laag mogelijk door steeds tijdig onderhoud uit te voeren. Scheuren in metselwerk vanwege roestende verankeringen en wapeningen, uitgevallen voegen, slecht aangebrachte loden waterkeringen, beginnende houtrot we pakken het dit jaar allemaal aan.

We dragen daarmee zorg voor het voorkomen van extra schade aan de gevels, die onherroepelijk zou ontstaan bij bijvoorbeeld vorstperiodes. Een deugdelijke herstelaanpak van oorzaken, voorkomt kostbare gevolgen.


                               

   ^