Achtergrond Info

Greep uit onze projecten van 2012

>> Startpagina Projectvoorbeelden
>> Volgende
Optioneel: pagina 2


Particulier woonhuis Herengracht, Amsterdam
Herstel stucwerk in gang en kamers
Bij stucwerk zijn alle oude verflagen verwijderd, de vormen gerepareerd
  en nieuw
gestuct; het geheel is met speciale verf geschilderd
  en afgewerkt 
Februari - september 2012

Herstel stucwerk bij
  particulier Herengracht, Amsterdam
   

Interieur van  Filmhuis Parisien,  Amsterdam
Professioneel ontmantelen en opslaan van historisch Interieur van
  Filmhuis Parisien
,  Amsterdam
Tot voor kort zichtbaar in het Vondelparkpaviljoen
Doel aktie: veliige opslag in Eye-gebouw, Amsterdam, tot nieuwe
   bestemming is gevonden

Volledige interieur is ontmanteld, ingepakt, verscheept en opgeslagen.
Opdrachtgever Eye Film Instituut, Amsterdam
Juli – september 2012

Hier ziet u het zorgvuldig ingepakte materiaal het Vondelpark verlaten
Professioneel ontmantelen van historisch Interieur van Filmhuis Parisien
   Amsterdam

Koornbeurs, centrum Delft
Restauratie
stucw erk gewelven kelder
Op de foto hieronder de situatie vóór de behandeling

Opdrachtgever Stichting Onderhoud Koornbeurs
Aug. – sept. 2012 

Op te knappen gewelven
   Koornbeurs, Delft

De Rode Olifant (voormalig Esso-gebouw aan rand Malieveld),
D
en Haag
Renovatie
en onderhoud houtwerk van lambriseringen, deuren en kasten

Opdrachtgever: NSI Development

December 2012

Vredespaleis, Den Haag
Restauratie en
onderhoud van houtwerk in verschillende ruimtes
   en gangen

Schoonmaken
, herstel en waxen houtwerk
In meerdere fases uitgevoerd

Opdrachtgever: Carnegie Stichting
Juni – dec 2012