Stadhuis Haarlem
 

• Opdrachtgever: Gemeente Haarlem i.s.m. Bouwbedrijf G.P. Blokdijk
• Restauratie Vrouwe Justitia en Wapen van Haarlem
• Op basis van onderzoek toepassing van de oorspronkelijke heraldische kleuren in Lasur-techniek en de bladmetalen goud en palladium

 
Particulier woonhuis Oud Blaricummerweg, Laren ________________________________________
 
 

• Opdrachtgever: Particulier
• Complete gevelrenovatie
• Vervangen van ramen en kozijnen, onderzoek schades, herstel metselwerk, vervangen en schilderen van de complete stuclaag, behandeling ankers en reinigen dak

^
 
Particulier woonhuis Heemraadssingel, Rotterdam _______________________________________

• Opdrachtgever: Particulier
• Restauratie stucplafonds en reconstructie ornamenten
• Opnieuw vastzetten oude rieten dragers met behoud van de oorspronkelijke ornamenten, modelleren van ooit verdwenen of grotendeels beschadigde stukken, nieuw vlak pleisterwerk

 
Theater Kunstmin, Dordrecht _______________________________________________________________

• Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
• Inventarisatie en plan van aanpak
• Onderzoek naar verflagen en kleuren, onderzoek naar oorzaken van bestaande schades, resultaten verwerken in een plan van aanpak met begroting

Lees verder op speciale thema-pagina over dit project >>

^
 
Vredespaleis, Den Haag ____________________________________________________________________

• Opdrachtgever: Carnegie Stichting

• Restauratie en onderhoud in Grote en Kleine Rechtszaal, verkeersruimtes en diverse stijlkamers.
• Reinigen vervuilingen op natuurstenen elementen in het interieur, repareren en voeden van houten betimmeringen

  ^
 
Koornbeurs, Delft ____________________________________________________________________________

• Opdrachtgever: Stichting Onderhoud Koornbeurs
• Restauratie stucwerk in 14e-eeuws gewelf
• Uitvoering van een nieuwe restauratie door de vorige en inmiddels sterk vervuilde ongedaan te maken in de eeuwenoude gewelfde kelder

^
 
De Rode Olifant, Den Haag __________________________________________________________________

• Opdrachtgever: NSI Development
• Herstel en onderhoud van houtwerk in stijlkamer van voormalig Esso-gebouw bij het Malieveld in Den Haag
• Reinigen, repareren en voeden van de historische betimmeringen

^
 
Filmzaal Parisien, Amsterdam  ______________________________________________________________

• Opdrachtgever: Eye Film Instituut
• Inventariseren en ontmantelen van de volledige Art-Déco filmzaal van DeSmet
• De erven van DeSmet hebben erop toegezien dat de Parisien-zaal behouden bleef door overplaatsing van het beschilderde interieur naar het Vondelparkpaviljoen. Nu is Eye verhuisd naar het IJ, de unieke zaal is in depot, wachtend op een nieuwe bestemming

^
 
Herengracht 566, Amsterdam ______________________________________________________________
 

• Opdrachtgever: DPD Doornbos voor LibraVastgoed
• Restauratie volledige gang met oorspronkelijk stucwerk uit 1739
• De oorspronkelijke en prachtige detaillering is teruggehaald door alle (ca. 40!!) verflagen te verwijderen. Het stucwerk dat daaronder vandaan weer tevoorschijn kwam is geconserveerd en gerestaureerd

^
 
 
Deutsche Evangelische Kirche, Den Haag _________________________________________________
 
 

• Opdrachtgever: Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag
• Onderhoud en restauratie van metsel- en voegwerk, natuurstenen en terracotta gevelelementen, onderhoudsschilderwerk buiten, ontzouten stucwerk binnen en opnieuw schilderen gewelven en wanden

    ^
 
Kathedrale kerk HH Laurentius & Elisabeth, Rotterdam  __________________________________
 

• Opdrachtgever: Bisdom Rotterdam i.s.m. parochiebestuur
• Restauratie van de monumentale kerkelijke kunst, fase Lourdeskapel, Heilige Hartkapel, Koorapsis, Kruiswegstaties en schilderingen op doek
• Restauratie van door wateroverlast en zouten beschadigde schilderingen, verwijderen van roet, conservering en herstel ondergrond van beschilderde doeken

Lees verder op speciale themapagina Laurentius Kathedraal, klik hier >>

^