Vondelstraat 42, Amsterdam
 
 
 

 

• Opdrachtgever: Stadsherstel Amsterdam
• Restauratie plafond Bierzaal + reconstructie plafond zaal Bel-etage in een voormalig deel van de Vrijmetselaarsloge
  van Amsterdam (ca. 1905), voorheen Bierhuis “Vondel”. Indertijd uitgevoerd in opdracht van Heineken (uitgevoerd door
  P.J.H. Cuypers, 1873) en restaurant
• Bierzaal 1e etage: conserveren beschilderd stucwerk door fixatie van onder- en bovenaf, aanhelen ontbrekend
  lijstwerk, kleuren bepalen, reinigen en restaureren schilderingen.


   ^

 
 
 
 
   
 

 

 


• Z
aal Bel-etage: inventariseren van de teruggevonden schilderingen en kleuren (geheel vrijleggen zou te veel schade
  doen aan oorspronkelijk werk), museaal plaatsen van plafonds op aluminium frames met reconstructie van de  
  sjabloonschilderingen op basis van het onderzoek

• Voor artikel in Parool (zie laatste foto hierboven), klik hier >>

^
 
 
 
Breestraat 101, Beverwijk  _________________________________________________________________
 
 
 
 
• Opdrachtgever: Stadsherstel Amsterdam

• Restauratie van een uniek 18e-eeuws ensemble uit voormalige pastorie in Beverwijk.
  Oorspronkelijk was het pand een woonhuis en gebouwd in ca. 1750. De shildering is 18e-eeuws naar we restaureren de kamer als geheel naar de staat zoals die was eind 19e eeuw.

• Onderdelen van deze grote restauratie zijn de restauratie van:
       - de schilderingen op doek (zie foto hierboven) door Jacobus Luberti Augustini (zoon van de vermaarde Jan Augustini),
          werkzaamheden: doekherstel, herstel schilderwerk, conservering
       - de houten betimmeringen, deuren, ramen en kozijnen
       - het stucplafond in Hollandse Rococo-stijl
       - de schouw
       - het tapijt
 
 
 
   
 
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 

 

Werk in uitvoering in het nieuwe Vakatelier van Rescura in De Zaanstraat, Den Haag, april 2013.
De nieuwe plek biedt ruimte voor secuur en aandachtig restauratiewerk aan een stijlkamer.
Een opdracht van Stadsherstel Amsterdam.

  ^
 

 

Meer info over deze restauratie, zie info-poster, klik hier >>
Meer info over deze restauratie, zie artikel Stadsherstel Amsterdam, klik hier >>

Kerkenspecial 2013, klik hier >>

 

   
 
 
Wordt vervolgd ______________________________________________________________________________