Achtergrond Info

>> Terug naar Nieuwsbrief 16
>>
Startpagina Projectvoorbeelden
>> Volgende
                                                                                                                                                                                 Pagina 3 van 4

Houtwerk gewelfschildering - waar nodig - ook stap voor stap hersteld
Duurzaam herstel vraagt om chirurchische behandeling ondergrond


Belangrijk onderdeel van een duurzame restauratie is het controleren en waar nodig restaureren van de ondergrond waarop de schildering is aangebracht. Hier ziet u dat in een verstekhoek van het 12-zijdige houten gewelf door vocht- en temperatuursinwerking sinds 1930 open kieren zijn ontstaan.


Hiernaast is de openstaande kier gedicht en tijdelijk met tape vastgezet zonder de schildering te beschadigen.


De planken worden blijvend gefixeerd met lange deuvels naar achterliggend hout. Hier ziet u drie van zulke deuvels in het blauw van de schildering. Eén ervan is ook op de foto hierboven al te zien. Ze werden door een van onze kleurexperts in een later stadium onzichtbaar gemaakt.


Een kijkje achter het gewelf in een tussenruimte. U ziet er twee lange deuvels die de wijkende planken op de juiste plek fixeren.


Doordat er bij eerdere werkzaamheden aan het gewelf rommel en stukken hout zijn achtergebleven in de tussenruimte (misschien soms al sinds 1930) kunnen de beschilderde planken soms niet zondermeer in hun oorspronkellijke positie teruggebracht worden. De rommel is in de kieren en naden gekomen, werken als een wig en laten de verstekken lelijk openstaan.


Dit is het effect van de achterliggende rommel aan de zichtzijde van het gewelf: de verstekken blijven helaas openstaan, met tape zijn de planken hier niet tijdelijk terug te duwen.


De rommel achter deze planken is nu eerst grondig verwijderd, de planken zijn weer met lange deuvels vastgezet en de kier blijvend gesloten.


Foto met zicht op de werkplek van de houtrestaurateur en de plek waar voorheen de kier bij de rode plank zichtbaar was: ter hoogte van de blauwe tape is alles hier weer hersteld en goed gesloten.


Tijdens reinigingsproeven wordt het oppervlaktevuil met zorg verwijderd.

Restauratie kerkbanken: van sterk verdonkerd naar fris houtkleurig

Restauratie vele houtelementen onderkant gewelfbogen

Gerestaureerde banken en sculpturen onderkant gewelven

>> Pagina 1: toelichting Andijk-project
>>
Pagina 2: fotoreportage met grote foto's van restauratie
>> Pagina 3: stap voor stap houtrestauratie ondergrond
>> Pagina 4: grote fotobanner in pdf

>> Krantenartikel over restauratie

>> Terug naar nieuwsbrief 16
>>
Startpagina Projectvoorbeelden
>> Home