Stadhuis Haarlem
 

 

• Opdrachtgever: Gemeente Haarlem i.s.m. Bouwbedrijf G.P. Blokdijk
• Restauratie Vrouwe Justitia en Wapen van Haarlem
• Op basis van onderzoek toepassing van de oorspronkelijke heraldische kleuren in Lasur-techniek en de bladmetalen goud en palladium

 
Particulier woonhuis Heemraadssingel, Rotterdam _______________________________________

• Opdrachtgever: Particulier
• Restauratie stucplafonds en reconstructie ornamenten
• Opnieuw vastzetten oude rieten dragers met behoud van de oorspronkelijke ornamenten, modelleren van ooit verdwenen of grotendeels beschadigde stukken, nieuw vlak pleisterwerk

 
Theater Kunstmin, Dordrecht _______________________________________________________________

• Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
• Inventarisatie en plan van aanpak
• Onderzoek naar verflagen en kleuren, onderzoek naar oorzaken van bestaande schades, resultaten verwerken in een plan van aanpak met begroting

Lees verder op speciale thema-pagina over dit project >>

^
 
Vredespaleis, Den Haag ____________________________________________________________________

• Opdrachtgever: Carnegie Stichting

• Restauratie en onderhoud in Grote en Kleine Rechtszaal, verkeersruimtes en diverse stijlkamers.
• Reinigen vervuilingen op natuurstenen elementen in het interieur, repareren en voeden van houten betimmeringen

  ^
 
Koornbeurs, Delft ____________________________________________________________________________

• Opdrachtgever: Stichting Onderhoud Koornbeurs
• Restauratie stucwerk in 14e-eeuws gewelf
• Uitvoering van een nieuwe restauratie door de vorige en inmiddels sterk vervuilde ongedaan te maken in de eeuwenoude gewelfde kelder

^