In de loop der jaren bleek het onderzoekswerk binnen Rescura een aparte, bijzondere plaats in te nemen.

Dankzij de mix van Kennis en Praktijkervaring in meerdere disciplines kan Rescura u een bijzondere toegevoegde waarde bieden. Alle adviezen zijn gestoeld op eigen ervaring, contacten met gerenommeerde onderzoekers en op in vele jaren opgebouwde know how. In het grote en kleine werk. Voor particulier en professional.

Onderzoek & Advies



Voorbeeld van een kleuronderzoek om te bepalen wat de originele stijlkamer kleur is geweest.



Vochtoverlast veranderde de fraaie muurschilderingen in Amsterdam CS binnen een aantal jaren in verwaarloosde, afbladderende muren. Wat was de oorzaak?



Infrarood onderzoek legde de ware oorzaak bloot: verkeerd behandelde buitenmuren.

Bezint eer ge begint!
Zeker bij historische objecten!

Schades, verkeerde behandelingen, onoordeelkundig handelen: ze zijn onomkeerbaar en kunnen kostbare historie voor eeuwig beschadigen of verwoesten.

Onderzoek doen bij restauraties, reconstructies, constructies en decoraties is daarom van het grootste belang.

Voorbeelden van Rescura-onderzoeken :

 • Schade-onderzoek
 • Materiaal- en verfonderzoek
 • Historisch kleuronderzoek
 • Conserveringsonderzoek
 • Haalbaarheidsonderzoek -
      technisch en financieel
 • Onderzoek naar innovatieve oplossingen
 • Opstellen restauratieplannen
 • Uitvoeringsadviezen
 • Ramingen en begrotingen


Contactpersonen:

 • Miguel van Schoonhoven
 • Teun Bleijenberg
 • Tel: 070 -362 15 55


Vorige pagina  >>
Overzicht / home   >>