Houtbewerkingen en stofferingen zijn bijna altijd een onlosmakelijk onderdeel van talloze historische interieurrestauraties. In de praktijk blijkt dat een integratie van disciplines in een geweldige sprong voorwaarts geeft.

Rescura's hout- en stofspecialisten hebben een bewezen ervaring in het grote en kleine herstelwerk. Leiding en aansturing vinden plaats vanuit het Rescura-management.

Hout- & stoffeeratelier

Restauratie houtwerk stijlkamer in 'De Rode Olifant', Den Haag. Voor meer info >>


Restauratie houtwerk en stoffering meubels van de kerkvorst uit De Duif in Amsterdam


Restauratie houtwerk interieur trappenhuis Prof.Tulpstraat in Amsterdam

Onderhoud houtwerk Vredespaleis, Den Haag


Restauratie houtwerk buitenpaneel Vlissingen en stijlkamerpaneel

Rescura heeft afzonderlijke hout- en stoffeerateliers. Zij voeren restauraties en reconstructies uit. Waar gewenst brengen zij nieuwe houten en stoffen interieurelementen aan. In veel gevallen maken zij onderdeel uit van samenhangende restauratie-werkzaamheden binnen projecten.

Voorbeelden werkzaamheden:

•  Stijlkamers
•  Betimmeringen en wandbespanningen
•  Ornamenten
•  Meubels
•  Overige inrichtings- en bouwelementen


Contactpersonen
:

  • Miguel van Schoonhoven 
  • Teun Bleijenberg
  • Tel: 070 - 362 15 55

 

Volgende pagina  >>
Vorige pagina  >>
Overzicht / home   >>