Achtergrond Info
 
 
   
 
 
  Deze schildering staat aan de onderkant bol van het vocht.
   Eén verkeerde aanraking en de kleurvlakken vallen er af.
   De verschillen in temperatuur van deze met infrarood
   gefotografeerde buitenmuur geven kenners meer
   informatie over de vochtigheidsgraad ter plekke.
   Hierboven ziet u dat een stuk van een beschadigde
   schildering van de muur is genomen (de onderkant).
   In afwachting van herstel van de ondergrond.
  Camera's volgden het van de muur afnemen van de
   schilderingen op de voet.

 

 
 

Infrarood bij analyse schade Paviljoen Amsterdam CS

 

Amsterdam CS heeft een veel geroemde architectuur. Het interieur van het Koningspaviljoen is de kroon op dit ontwerp van Cuypers. In deze rijkversierde ruimte bevinden zich de unieke olieverfschilderingen van Georg Sturm. Ze verbeelden de maanden van het jaar. Deze mooie schilderingen bleken vanaf 2003 plots zeer sterk achteruit gegaan. De muren bladderden af, de schilderingen raakten zwaar beschadigd. Sommige stonden aan de onderkant bol van het vocht. De situatie leek hopeloos. Wat was de oorzaak? Nog geen acht jaar eerder waren ze gerestaureerd en sinds de afronding van de restauratie in 1999 was dit paviljoen als nieuw! Nu vielen de schilderingen van de muren.

Rescura werd door de NS om een grondig onderzoek en om advies gevraagd. Het was duidelijk dat het hier om acute vochtproblemen ging. Alleen, waar kwam het probleem exact vandaan? Want niet alleen in het historische interieur van het Koningspaviljoen waren er vocht- en zoutproblemen. Ook in de ruimten erboven. Een losgeraakt deel van het kapiteel op een hoekpilaster kwam daar spontaan naar beneden als gevolg van een aantasting door zouten. Van een daklekkage was geen sprake. Wat was er gebeurd?

Onderdeel van Rescura’s analyse was een infrarood-onderzoek van de buiten- en binnenmuren. Meten is immers weten. Deze moderne onderzoeksmethode wierp een verhelderend licht op de oorzaak van de plotselinge problemen. Een recent aangebrachte beschermingslaag op de buitenmuur (een zgn. hydrofoberingslaag) bleek de oorzaak. De infrarood-beelden toonden aan dat de buitenmuur op sommige plaatsen wel vocht binnenliet, maar als gevolg van de niet goed aangebrachte ‘bescherm’-laag datzelfde vocht daarna niet meer kwijt kon. Vocht zoekt in zo’n geval zijn eigen weg. Helaas met desastreuze gevolgen. Het meteen restaureren van het in zeer slechte staat verkerende schilderwerk heeft nu nog geen zin. Eerst moet de oorzaak aangepakt.

Wat te doen met de schilderingen die het meeste risico liepen? Rescura ontwikkelde een procédé om deze schilderingen in hun geheel ‘van de muur te nemen’. In afwachting van herstel en beter tijden. Opnieuw een niet alledaagse, unieke oplossing. De schilderingen zullen na het herstel van de buiten- en binnenmuren, inclusief het dunne laagje pleister dat er nog achterop zit, op de muur worden teruggeplaatst. Daarna kan het cherubijntje van debovenste foto een grondige opknapbuurt krijgen. Vanaf die dag kan hij bij de hooggeplaatste bezoekers van dit paviljoen weer jaren bewondering oogsten.

 
 
>> project Grote of Sint Bavokerk
>> project Rijksmuseum
>> project Feijenoordstadion
>> project Rapenburg 65
>> project Sieboldhuis
>> project Regentenkamer
>> project St Gerlachus
>> project Amsterdam CS
>> project Reguliersgracht 63
>> reportage Concertgebouw
>> reportage Henkes-wandschildering
>> reportage Oude Stadhuis Den Haag
>> reportage plafond A�dam
>> reportage particulieren

>> Download printversie achtergrondinfo
>> Geef u op voor digitale nieuwsbrief met projectvoorbeelden

>> Home
>> Omhoog